• Αφαίρεση υγρασίας: 11Lit/day (32℃,RH80﹪)
• Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα
• Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου
• Θερμοκρασία λειτουργίας : 5 οC – 35 οC
• Ισχύς εισόδου: 280W
• Διαστάσεις: L276 x W185 x H480 mm
• Βάρος: 9,5 kg
• Ψυκτικό: R290, 45g

• Αφαίρεση υγρασίας: 13Lit/day (32℃,RH80﹪)
• Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα
• Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου
• Θερμοκρασία υγρασίας : 5 οC – 35 οC
• Ονομαστική είσοδος: 280W
• Διαστάσεις: L276 x W185 x H480 mm
• Βάρος: 9,5 kg
• Ψυκτικό: R290, 45g